BTW FORMALITEITEN

Laat uw BTW-aangifte aan ons over

Niet alleen de personen- en de vennootschapsbelastingen regelen wij voor u. Ook de formaliteiten voor een correcte BTW-aangifte laat u aan ons over. De kwartaalaangifte en de jaarberekeningen van de BTW voeren wij gedetailleerd uit. Wij verzorgen voor U en Uw vennootschap alle nodige BTW-formailteiten, met name:

  • Aanvraag BTW-nummer zowel voor éénmanszaken als voor vennootschappen
  • Het indienen & opvolgen van de periodieke BTW-aangiften, IC-opgaven via ‘Intervat’
  • Het indienen van jaarlijkse BTW-klantenlistings
  • Het bijstaan & opvolging van BTW-controles

Wilt u onze hulp inschakelen voor uw BTW-aangifte?

NEEM CONTACT OP